ส่งข้อความ
Jiangsu Xingrui Tools CO.,LTD
ผลิตภัณฑ์
กรณี
บ้าน >

จีน Jiangsu Xingrui Tools CO.,LTD กรณีบริษัท

HSS Machine Taps ใช้งานอะไรบ้าง

HSS Machine Taps (High-Speed Steel Machine Taps) ใช้เป็นหลักในการตัดเส้นใยภายในในชิ้นงานโลหะ,รถยนต์, ท้องอากาศ, และอิเล็กทรอนิกส์. การปั่น threading ภายใน: เป้าหมายหลักของ HSS Machine Taps คือการสร้าง threads ภายในในชิ้นงานโลหะ โดยการใส่ HSS Machine Tap ในรูที่เจาะก่อนเครื่องมือหมุนเพื่อตัดโลหะ, สร้างโครงสร้างเส้นใยเส้นใยภายในเหล่านี้สามารถใช้ได้สําหรับการใช้งาน เช่น การเชื่อมเส้นใย, การติดตั้ง, การปรับ, และการปิด.   การผลิตส่วนประกอบกล: HSS Machine Taps ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตส่วนประกอบเครื่องกล เช่น ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ส่วนประกอบของหม้อ, ระบบส่งและชิ้นส่วนอื่น ๆ ในวิศวกรรมเครื่องกล, พวกเขายังถูกนําไปใช้ในการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆที่มีรูขัด   การบํารุงและซ่อมแซม: เครื่องมือ HSS มีบทบาทสําคัญในการบํารุงรักษาและการซ่อมแซม. เมื่อเส้นใยที่มีอยู่ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสลาย, เครื่องมือ HSS สามารถใช้ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมรูที่มีเส้นใย.โดยการตัดเส้นใหม่, ความสามารถและการใช้งานของส่วนประกอบสามารถได้รับการฟื้นฟู   อุตสาหกรรมผลิต: นอกจากภาคเครื่องจักรแล้ว HSS MachineTaps ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอื่น ๆ เช่น การบินและอวกาศและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเหล่านี้มักต้องการการแปรรูปเส้นใยภายในที่แม่นยํา เพื่อรับประกันคุณภาพและผลงานของการประกอบและการเชื่อมต่อ.   สรุปแล้ว การใช้งานหลักของ HSS Machine Taps คือการตัดเส้นใยภายในในชิ้นงานโลหะการอํานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเส้น, ซ่อมแซม และผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีคุณภาพสูง

มี เครื่อง ดัด น้ํา แบบ ไหน อีก ที่ มัก จะ ใช้ สําหรับ การ ผูก เครื่อง ดัด น้ํา?

นอกจาก Nut Taps แล้ว ยังมีปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณปริมาณนี่คือตัวอย่างบางอย่าง:   กระบี่ล่าง: กระปุกล่าง (Bottoming Taps) หรือที่รู้จักกันในชื่อกระปุกพล็อก (Plug Taps) มีความยาวของกระปุกที่สั้นกว่ากระปุกมาตรฐานรางล่าง มีปลายเรียบหรือกลมเล็กน้อยทําให้มันสามารถเคลือบใต้นําได้โดยไม่ต้องสะสมชิปมากเกินไป   เครื่องฉีดน้ํา: แทปเปอร์ แทปเปอร์ มีความยาวของแชมเฟอร์ที่ยาวกว่าและมีความยาวที่ช้าช้ากว่าเทียบกับแทปเปอร์อื่น ๆ พวกเขาถูกใช้ในการเริ่มต้นเส้นใยในรูผ่านหรือเมื่อต้องการการจัดสรรง่ายTaper Taps ช่วยนําเข็มน้ําเข้าในรูและค่อย ๆ ตัดเส้นทําให้มันเหมาะสําหรับการทํางานด้วยมือและเครื่องจักร   เครื่องฉีดกระสุนระบอบ: กระปุกจุดสไพร่ (Spiral Point Taps) หรือเรียกว่า กระปุกปืน (Gun Taps) หรือ กระปุกชิป (Chip Taps) มีปลายที่เช็ดด้วยการออกแบบกระเป๋าลอยสไพร่ (spiral flute) กระเป๋าลอยสไพร่ (spiral flute) ดันกระเป๋าลอยไปข้างหน้า ทําให้สามารถถอนกระเป๋าลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพกระปุกจุดสไพร่ถูกใช้ทั่วไปในการผลิตปริมาณสูงสําหรับการใช้งาน threading ผ่านหลุม.   กล่องกล่อง: หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนรอลล์ แทป ขยับวัสดุเพื่อสร้างเส้นใยกระบวนการนี้ทําให้เส้นใยแข็งแกร่งขึ้น และมีความทนทานต่อการถอด แทปเส้นตัด: แทปเส้นตัดเป็นแทปเส้นพิเศษที่ใช้สําหรับการตัดเชือกของเครื่องประกอบด้วยเส้นตัดเชือก, เช่น การใส่โค้ลทรงกลมหรือโค้ลทรงกลม.กระปุกเหล่านี้มีการออกแบบเปลือกเฉพาะอย่างยิ่งที่อนุญาตให้พวกเขา threading ในการใส่ coil helical, รับประกันการติดต่อที่เหมาะสมและการติดตั้งที่มั่นคง มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะเลือกชนิดของตู้ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะเจาะจงของ threading วัสดุที่จะ threading และประเภทของเครื่องประกอบที่ผลิตการผูกพันเส้นความแข็งแรงของวัสดุ และปริมาณการผลิต ควรพิจารณาเมื่อเลือกกระบอกที่เหมาะสมสําหรับการผูกเชือก
1